Login: Hasło:
» Rejestracja

1% podatku na potrzebujących

w Diecezji Rzeszowskiej

 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzi wiele dzieł charytatywnych, które możesz wesprzeć przekazując na ten cel 1% podatku. W każdej Parafii naszej Diecezji można otrzymać przekazy bankowe celem dokonania wpłat.

 

Adres naszej Organizacji Pożytku Publicznego

/KRS 0000251723/:

CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE

ul. Jana Styki 21

35-006 Rzeszów

 

Tel. (0-17) 852 16 58; Tel./fax (0-17) 852 86 60

 

Numer konta:

Bank PKO BP I/O w Rzeszowie 07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

 


Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 

· podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

· podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

· podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej 
  stawki podatku,

· podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi.

 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

Organizacje te znajdziemy na liście opublikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Baza Organizacji Pożytku Publicznego, w której można zweryfikować, czy dana organizacja ma status OPP znajduje się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Na liście znajdą się organizacje, które mają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2008 roku) i które mają prawo otrzymywać 1%.

 

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28).

W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę do przekazania.

 

NOWOŚĆ!

W zeznaniach podatkowych za 2008 rok została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel). Dodatkowo podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty.

 

PIT-36 - w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 305-307, oraz w bloku P - rubryki 309, 310.

 

PIT-36L - w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N - rubryki 105-107, oraz w bloku O - rubryki 109, 110.

 

PIT-37 - w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 124-126, oraz w bloku I - rubryki 128, 129.

 

PIT-38 - w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 58-60, oraz w bloku H - rubryki 62, 63.

 

PIT-28 - w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M - rubryki 129-131, oraz w bloku N - rubryki 133, 134.

 


 

Przykładowo:

Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Bliźni w Potrzebie w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H w następujący sposób:

 

· 124. Nazwa OPP: CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE,

· 125. Numer KRS: 0000251723,

· 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,

· 129. Wyrażam zgodę - zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji pożytku publicznego.

 

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

 


 

Podatnik w zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce “cel szczegółowy 1%”, znajdującej się pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:

 

· PIT-36 - poz. 309,

· PIT-36L - poz. 109,

· PIT-37 - poz. 128,

· PIT-38 - poz. 62,

· PIT-28 - poz. 133.

 

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

 


 

Przykładowo:

Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rehabilitację Kasi, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H oraz rubrykę 128 w bloku I w następujący sposób:

 

· 124. Nazwa OPP: CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE,

· 125. Numer KRS: 0000251723,

· 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

· 128. Cel szczegółowy 1%: KASIA.

 

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

 


 

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

 

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

 

 

Przekaż 1% podatku na rzecz Caritas Bliźni w Potrzebie.

 

 

                                                                                            Z wyrazami wdzięczności za każdą ofiarę

                 ks. Stanisław Słowik -

dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry