Login: Hasło:
» Rejestracja

Informacje o Caritas Diecezji Rzeszowskiej

 
Diecezja Rzeszowska ustanowiona przez Jana Pawła II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" w dniu 25 III 1992r., zajmuje powierzchnię 6000 km2, na której mieszka 611 949 ludzi, w tym 596 145 to katolicy, wśród których posługę duszpasterską pełni 656 kapłanów diecezjalnych oraz 101 kapłanów zakonnych w 237 parafiach. Dzieła miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia, jako wypełnianie szczególnego posłannictwa Chrystusa.
Na samym początku działalności diecezji jej Ordynariusz Biskup Kazimierz Górny wydał dekret powołujący do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
W uzasadnieniu podjęcia tej decyzji Biskup Kazimierz Górny napisał: "Kościół święty zawsze otacza szczególną troską ludzi ubogich, chorych i potrzebujących. Z dniem 8 maja 1992r. powołuję do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Niech święty Brat Albert patronuje tej działalności. Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar i Błogosławiona Karolina niech towarzyszą swym wstawiennictwem".

Na czele Caritas diecezjalnej stoi oficjalnie biskup miejsca, który w praktyce, zadania organizacyjne na szczeblu diecezjalnym zleca działającemu w jego imieniu dyrektorowi Caritas i wspomagającej dyrektora diecezjalnej centrali Caritas.

 


Od chwili powołania Caritas Diecezji Rzeszowskiej funkcję dyrektora pełni ks. Stanisław Słowik.

Wspomagają go dwaj zastępcy ks. Władysław Jagustyn i ks. Bogdan Janik

oraz siostry nazaretanki, które od roku 1994 pracują w Centrali prowadząc biuro Caritas.

Były to kolejno: s. Teresa Opertowicz (1994-1995), s. Benedykta Mazur (1995-1998), s. Agata Jakieła (1998 -2005) i s. Joanna Smagacz od 2005 r. do chwili obecnej.

 

Obecnie w biurze Caritas pracują także:

Irena Koncewicz, Bogumiła Zając, Maria Trałka - księgowość,

Agnieszka Urbańska - kadry,

Urszula Słowik - biuro,

Maria Sękowska - magazyn,

Zbigniew Niepokój - kierowca.


 

 

Zadania Caritas wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania polityczne, wyznanie, narodowość czy rasę.

Centrala diecezjalna posiada szereg podległych jej placówek. Biuro koordynuje działalność charytatywną w całej diecezji, w której fundamentalną rolę spełniają:

 • Parafialne Zespoły Caritas,
 • Szkolne Koła Caritas,
 • Caritas Academica,
 • Wolontariat Caritas dla Wychowawców i Osób Prowadzących Kolonie i Zimowiska

oraz działalność głównych placówek:

 • Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach,
 • Sklepu i Hurtowni Pomocy Duszpasterskich w Rzeszowie,
 • Centrum dla Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie,
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w: Rzeszowie, Ropczycach, Różance, Kolbuszowej i Gorlicach,
 • Środowiskowych Domów Samopomocy w Tyczynie i Zaczerniu,
 • Domów Pomocy Społecznej w Cmolasie i Chmielniku,
 • Domu Samotnej Matki w Rzeszowie,
 • Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Tyczynie, Ropczycach i Kątach,
 • Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Gorlicach,
 • Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle,
 • Kuchni Caritas w Rzeszowie, Jaśle i Gorlicach.

 

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry