Login: Hasło:
» Rejestracja

Nasza duchowość

  • Od początku swego istnienia Zgromadzenie za najważniejszą cechę swej duchowości uważa realizowanie na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiającej się w służebnej postawie wobec potrzebujących, na wzór Chrystusa.

  • Wzorem służebnej miłości jest dla nas najpokorniejsza Służebnica Pańska Dziewica Maryja. Pragniemy kształtować w sobie Jej postawy, wzywać pośrednictwa oraz szerzyć Jej kult.

  • Pokora, umiłowanie pracy i cnota prostoty, którą Założyciel w życiu służebniczek stawiał na pierwszym miejscu to dalsze charakterystyczne cechy naszej duchowości.


„ Co zawsze polecałem, dziś powtarzam, przede wszystkim prostotę zalecam; dopóki ta w Zgromadzeniu trwać będzie, dopóty będzie w nim błogosławieństwo Boże”.

(E. Bojanowski – Testament)Cel właściwy i zadania Zgromadzenia:

  • Zgodnie z duchem i zamiarami Ojca Założyciela właściwym celem Zgromadzenia jest: z miłości do Boga umiłowanego nade wszystko i na wzór Jezusa Chrystusa – służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

  • Jako dzieła sobie właściwe Zgromadzenie podejmuje: chrześcijańskie wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży, katechizację, akcję charytatywną wśród chorych i ubogich – nie wykluczając innych form prac apostolskich, zgodnych z pierwotnym duchem i aktualnymi potrzebami Kościoła.

  • Do wzrostu królestwa Bożego i bliźnich siostry przyczyniają się nie tylko słowem, modlitwą i apostolskim działaniem, ale też dając świadectwo o Chrystusie własnym przykładem.

Źródło: www.sluzebniczkinmp.pl

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry