Login: Hasło:
» Rejestracja

 

.

Akcja Katolicka w  Polsce

 

 

 

 

Ks. bp dr Mariusz Leszczyński

Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej w Polsce-

od 2003.06.15

 

 

Doktor Teologii, biskup pomocniczy, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, wikariusz generalny, moderator Kurii Diecezjalnej, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego i Muzeum Diecezjalnego. Urodził się 3 kwietnia 1957 r. w Horyńcu (b. Administratura Apostolska w Lubaczowie), jako syn Kazimierza i Zofii Kolbuszewskiej. W latach 1964 - 1972 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Horyńcu, a w latach 1972 - 1976 do Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, jako alumn Archidiecezji w Lubaczowie. Jednakże już 27 października 1976 r. został powołany do służby wojskowej, którą odbywał przez dwa lata w jednostce "kleryckiej" w Bartoszycach. Służbę wojskową zakończył 16 października 1978 r. i powrócił do Seminarium w Przemyślu. Tam kontynuował studia na roku drugim, z racji zaliczenia kilku egzaminów w czasie służby wojskowej u profesorów Seminarium Duchownego w Olsztynie. Świecenia diakonatu otrzymał 19 marca 1983 r. z rąk biskupa Mariana Rechowicza w kaplicy biskupiej w Lubaczowie. Studia seminaryjne uwieńczył uzyskaniem dnia 13 maja 1983 r. magisterium z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na podstawie pracy pt.: "Ks. Teofil Długosz jako organizator ruchu teologicznego w Polsce", pisanej pod kierunkiem ks. prof. Zygmunta Zielińskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 28 czerwca 1983 r. z rąk bpa M. Rechowicza w prokatedrze w Lubaczowie. Od 1 sierpnia tegoż roku pełnił funkcję notariusza i archiwisty w Kurii Arcybiskupiej w Lubaczowie. Jednocześnie pomagał w pracy duszpasterskiej przy parafii św. Mikołaja (obecnie św. Karola Boromeusza) w Lubaczowie. W okresie rocznej pracy w Archiwum (archiwum archidiecezji lwowskiej) uporządkował dział ksiąg metrykalnych (ok. 3 tys. woluminów), sporządził dla nich indeks, a w 1986 r. opublikował informator o zasobach tegoż archiwum.

W 1984 r. rozpoczął specjalistyczne studia stacjonarne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Instytucie Historii Kościoła. Egzamin licencjacki złożył 13 czerwca 1986 r., po czym 29 sierpnia tegoż roku został skierowany przez bpa Mariana Jaworskiego do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza parafii Oleszyce.

Dnia 12 grudnia 1987 r. został ponownie skierowany na KUL, celem kontynuowania studiów doktoranckich. Od 3 lipca 1990 r. był proboszczem parafii Tarnoszyn, w której kontynuował pisanie rozprawy doktorskiej. Dnia 20 czerwca 1993 r. został mianowany przez biskupa Jana Śrutwę, ordynariusza Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, ojcem duchownym dekanatu tarnoszyńskego, a 23 września 1994 r. wicedziekanem tegoż dekanatu. Pracę doktorską pt.: "Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego", napisaną pod kierunkiem ks. prof. Z. Zielińskiego, obronił 2 czerwca 1995 r. Wynik obrony zatwierdziła Rada Wydziału Teologii dnia 22 czerwca 1995 r. Promocja doktorska odbyła się 16 października tegoż roku.

Dnia 12 października 1995 r. bp J. Śrutwa mianował ks. Leszczyńskiego dyrektorem utworzonego Muzeum Diecezjalnego, z zadaniem jego organizacji i gromadzenia zbiorów, a 4 stycznia 1996 r. odznaczył go kanonią honorową Kapituły Katedralnej w Zamościu. Jako proboszcz w Tarnoszynie przyczynił się m. in. do ożywienia i rozwoju kultu Matki Bożej Zameczkowej przed Jej łaskami słynącym wizerunkiem, pochodzącym z Bełza.

Dnia 10 czerwca 1998 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Leszczyńskiego biskupem pomocniczym Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, przydzielając mu tytularną stolicę biskupią Bassiana. Uroczystość konsekracji, pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, odbyła się 4 lipca tegoż roku w Katedrze zamojskiej . W swoim herbie biskupim umieścił symbol Ducha Świętego oraz zawołanie: "Veni, Creator Spiritus". Dnia 11 czerwca 1998 r. bp J. Śrutwa mianował bpa Leszczyńskiego wikariuszem generalnym i powołał go na członka Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej, a 12 czerwca tegoż roku mianował go przewodniczącym Wydziału Duszpasterskiego. Dnia 13 czerwca 1998 r. został także proboszczem parafii św. Krzyża w Zamościu, którą to funkcję pełnił do 4 listopada 1999 r. W tym okresie przeprowadził m. in. gruntowną modernizację wnętrza świątyni, umieszczając w przebudowanym jej prezbiterium XVII­wieczny, dużych rozmiarów obraz Wniebowzięcia NMP, pochodzący w Uhnowa.

W dniu 1 września 1998 r. otrzymał nominację na dyrektora Katolickiego Radia Zamość, a 21 grudnia tegoż roku, na moderatora Kurii Diecezjalnej. Dnia 15 lipca 1999 r. otrzymał kanonię gremialną Kapituły Katedralnej, a 18 października tegoż roku został przewodniczącym Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Bp Leszczyński jest autorem ok. 40 publikacji (naukowe, popularno - naukowe, sprawozdania, itp.), m. in.:

Arcybiskup Metropolita Eugeniusz Baziak (1890 - 1962).

Życie i działalność duszpasterska, „Currenda" (Tarnów), 1988

Łaskami slynący obraz Matki Boskiej Belskiej w Tarnoszynie, Tomaszów Lub. 1993

Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, Pelplin - Lublin 1996

Śladami św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny po Diecezji Zamojsko ­Lubaczowskiej, Zamość 1997

Kaplica Matki Bożej w Nowinach Horynieckich, Zamość - Tarnoszyn 1998

 

|inforamcja ze strony: Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry