Login: Hasło:
» Rejestracja

Życie konsekrowane jest samo w sobie nigdy nie kończącą się formacją, procesem stopniowego kształtowania w swoim sercu myśli i uczuć Jezusa. Do osiągnięcia tego konieczne jest zaangażowanie całej osoby, serca , umysłu i woli.

 

W naszym Zgromadzeniu formacja przebiega w następujących etapach:

Aspirantura - trwa około 1 roku. Jest to wstępny etap formacji.


Postulat – trwa 1 rok. Jego celem jest :

  • Rozwijanie cech ludzkiej osobowości

  • Pogłębianie życia chrześcijańskiego

  • Zaznajomienie się z zasadami życia zakonnego i apostolskiego


Nowicjat – trwa 2 lata. Pierwszy rok kanoniczny odbywany jest w domu nowicjackim. W drugim roku nowicjuszki mogą wyjechać do domów zgromadzenia na jeden lub kilka okresów praktyki apostolskiej.
Celem nowicjatu jest:

  • Ukazanie ideału doskonałości w osobie Jezusa Chrystusa, oraz postaci Matki Najświętszej szczególnej patronki zgromadzenia

  • Poznanie wymagań życia zakonnego

  • Wprowadzanie w czyn rad ewangelicznych

  • Stopniowe wdrażanie w dzieła zgromadzenia

  • Zdobycie umiejętności łączenia modlitwy z pracą


Po ukończeniu ważnego nowicjatu, siostra składa profesję czasową. Śluby czasowe składają siostry zwykle na 5 lat odnawiając je co roku, lub co kilka lat.

Juniorat – trwa przez cały okres profesji czasowej, najczęściej 5 lat. Jego celem jest:

  • Dalsza formacja młodej profeski: zakonna, apostolska, naukowa i techniczna

  • Pogłębianie życia wewnętrznego i osiągnięcie właściwego stopnia dojrzałości


Po ukończeniu junioratu siostry składają profesję wieczystą.

Formacja ciągła - każda siostra musi pozwolić formować się Bogu poprzez codzienne życie, własną wspólnotę, to co zwykłe i nadzwyczajne w codzienności – czyli: modlitwę, trud apostolski, radości i cierpienia, aż do momentu śmierci.

 

Źródło: www.sluzebniczkinmp.p

 

 

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry