Login: Hasło:
» Rejestracja
Dom   Generalny:

 


 

Stara Wieś 460
36 – 200 Brzozów
skr. poczt. 66
tel.: (013) 434-14-76
woj. podkarpackie

 

e-mail: zgromadzenie.starowiejskie@pro.onet.pl 
Internet: www.sluzebniczkinmp.pl

 

Prowincja krakowska

 


 
ul. Kordylewskiego 12
31 – 547 Kraków
tel.: 12/4124457


e-mail: sluzebniczkikr@diecezja.krakow.pl 

 

 

 

 

 

Prowincja łódzka

 


 
ul. Biegańskiego 10
91 – 473 Łódź
tel.: 42/6406043


e-mail: prowlodz@archidiecezja.lodz.pl 

Prowincja przemyska

 


 
ul. Kapitulna 5
37 – 700 Przemyśl
tel.: 16/6782160


e-mail: ss_przemysl@pro.onet.pl 

 

 

Prowincja tarnowska

 


 
ul. Mościckiego 18
33 – 100 Tarnów
tel.: 14/6212945


e-mail: sekret@mail.in.tarnow.pl 

 

Źródło: /www.sluzebniczkinmp.pl

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry