Login: Hasło:
» Rejestracja

BŁOGOSŁAWIONA SIOSTRA KATARZYNA

CELESTYNA FARON  1913 – 1944

   
Oblubienica Jezusa - Baranka Niepokalanego


Pragnęła iść przez życie drogą miłości i wyrzeczenia, aby stać się Jego całopalną ofiarą


Z całą konsekwencją złożonych Bogu ślubów, poświęciła swe życie, aby wyprosić łaskę nawrócenia dla kapłana- odstępcy


Z pokorą i cichością przyjęła gehennę więzienia w Jaśle i Tarnowie, by dopełnić całkowitego daru z siebie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu


Dla współczesnego człowieka, jest dowodem na to, że Bożą Miłością można żyć zawsze i wszędzie, bez względu na to kim jesteśmy i gdzie mieszkamy. Daje świadectwo, że nawet w świecie, który szydzi z wartości ewangelicznych i je odrzuca, można zachować wiarę i nadzieję

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. s. Celestyny Faron:

Ojcze Niebieski dziękuję Ci za dar męczeństwa i wytrwania w miłości, jakiego udzieliłeś błogosławionej s. Celestynie, która wśród tortur głodu i wyniszczenia w obozie koncentracyjnym, trwała przy krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozostając wierną swemu powołaniu chrześcijańskiemu i zakonnemu, aż do męczeństwa.
Za jej wstawiennictwem udziel mi łaski..............., o którą z ufnością i pokora Cię proszę. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu..........

 

 

SŁUŻEBNICA BOŻA SIOSTRA LEONIA MARIA NASTAŁ  1903 – 1940

 

Uwierzyła Miłości Odwiecznej.
 
Przez dar kontemplacji wśród codziennych prostych zajęć doświadczyła prawdy, że Pan Bóg jest kochającym Ojcem.
 
Pouczona przez Jezusa poznała i ukochała Niemowlę Jezus, sama podążając do Boga drogą niemowlęctwa duchowego.
 
Przez nią Jezus daje poznać najkrótszą drogę do nieba dostępną dla wszystkich ludzi zwaną: „ drogą niemowlęctwa duchowego”, która polega na uznaniu swojej małości, niewystarczalności i bezgranicznym zaufaniu Bogu.

 


Modlitwa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Siostry Leonii Marii Nastał


Boże, który hojnie nagradzasz pokładaną w Tobie ufność, użycz mi za pośrednictwem s. Marii Leonii, niezachwianej Służebnicy Twojej i Twojej Niepokalanej Matki upragnionych łask..............., ją zaś racz ozdobić koroną chwały, by nas prowadziła do umiłowania Ciebie ponad wszystko i Niepokalanej Dziewicy jako naszej najukochańszej Matki. Amen.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu..........

 

SŁUŻEBNICA BOŻA SIOSTRA FRANCISZKA MARIA ROMUALDA GRZANKA 1901–1941
Sumienna w pracy i pogodna, cieszyła się szacunkiem, życzliwością i miłością otoczenia, zwłaszcza sierot
 
Nie uległa naciskom hitlerowców, którzy proponowali siostrom przywrócenie wolności, za cenę porzucenia stanu zakonnego
 
W chorobie do końca odznaczała się heroiczną cierpliwością
 
Ceniąc łaskę powołania wspaniałomyślnie złożyła ofiarę ze swego życia w intencji Matki Generalnej, za Zgromadzenie oraz w intencji ocalenia kapłana
 
Zmarła w obozie pracy w Bojanowie k. Rawicza – Schműckert

 

SŁUŻEBNICA BOŻA SIOSTRA JOANNA JÓZEFA M. HIACYNTA LULA 1915 – 1943

   

Odznaczała się delikatnością i poczuciem sprawiedliwości, z wielkim poświęceniem i miłością służyła sierotom


Wrażliwa i nieśmiała, przez pracę nad sobą zdobywała umiejętność „spokojnego znoszenia przeciwności”


Aresztowana za udzielenie pomocy ukrywającemu się żołnierzowi


Torturowana w więzieniu w Jaśle nikogo nie wydała i całą „winę” wzięła na siebie


Rozstrzelana w obozie oświęcimskim


Jej męczeństwo jest dowodem na to, że współpracując z łaską Bożą, pomimo słabości można osiągnąć świętość

 

 

SIOSTRA WANDA LONGINA TRUDZIŃSKA 1911 – 1944

   

Wychowawczyni w domu dziecka w Turkowicach, darząca wielką miłością wychowanków różnych narodowości
 
Chroniła dzieci przed śmiercią głodową narażając swoje życie, aby zdobyć dla nich żywność
 
Kierowana czcią do Najświętszego Sakramentu ratowała podpalony przez nacjonalistów ukraińskich kościół w Malicach
 
Aresztowana i zamordowana wraz z siedmioma chłopcami w lasach sahryńskich koło Hrubieszowa
 
Jej męczeństwo jest owocem wiernej miłości Boga i bliźniego

źródło: www.sluzebniczkinmp.pl

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry