Login: Hasło:
» Rejestracja
Misjonarze Polscy na Świecie

Obecnie w 94 krajach misyjnych pracuje 2131 misjonarzy z Polski. Ponad połowę z nich to księża i bracia zakonni, którzy służą głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Drugą grupę pod względem liczebnym stanowią siostry zakonne pracujące przeważnie na Czarnym Lądzie. Do Afryki wyjeżdżają też najczęściej polscy misjonarze świeccy, których na całym świecie jest obecnie 41 Wśród misjonarzy zakonnych i fideidonistów 70% stanowią mężczyźni, a spośród misjonarzy świeckich 77% to kobiety.

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Brazylii, Kamerunie oraz Argentynie. Biorąc pod uwagę całe kontynenty, najwięcej Polaków pełni posługę misyjną w Afryce, następnie w Ameryce Południowej, Azji, Oceanii, a najmniej w Ameryce Północnej. Najliczniej reprezentowane na misjach męskie zgromadzenia zakonne to werbiści, salezjanie, franciszkanie konwentualni, misjonarze oblaci OMI, pallotyni oraz redemptoryści. Siostry zakonne najchętniej podejmujące posługę misyjną to franciszkanki misjonarki Maryi, służebnice Ducha Świętego, służebniczki starowiejskie oraz elżbietanki.

Jak zostać misjonarzem?

Każdy kandydat powinien kierować się wiarą i ofiarną miłością, bezinteresowną i pełną hojności posługą, być otwartym na życie proste, ubogie i wyrazić swoją gotowość wobec dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w swojej diecezji. Musi on także spełniać tzw. wymagania podstawowe: wiek 24-40 lat oraz posiadać dobre zdrowie psychofizyczne, potwierdzone przez lekarza. Co więcej, zgodnie z postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski, przygotowanie w Centrum Formacji Misyjnej musi być poprzedzone pracą w wolontariacie misyjnym (wyjazd krótkoterminowy) lub zaangażowaniem (potwierdzonym) we współpracę i animację misyjną w swojej diecezji, bądź też w strukturach zgromadzenia zakonnego. Ostateczną decyzję dotyczącą kandydata podejmuje zawsze jego biskup ordynariusz.  

 


Ceremonia poświęcenia krzyża misyjnego i posłania misjonarza

Komentator: 

W dziejach Apostolskich czytamy i pierwszym posłaniu misjonarzy przez Kościół w Antiochii:

„Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po nałożeniu na nich rąk wyprawili ich” (13,2-3). W ten sposób udał się Paweł w pierwszą podróż misyjną.

Dzisiaj, Kościół (nazwa diecezji), przez posługę Biskupa, posyła N. (kapłana, siostrę zakonną, misjonarza świeckiego), którego (którą) Duch Święty powołał do misyjnego dzieła w (nazwa kraju). Ksiądz Biskup wręczy mu (jej) krzyż misyjny, dokonując liturgicznego posłania.

 

Poświęcenie i wręczenie krzyża

Biskup: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Wierni: Który stworzył niebo i ziemię.

Biskup: Pan z wami.

Wierni: I z duchem twoim.

Biskup: Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, Wszechmogący Boże, racz pobłogosławić ten krzyż misyjny, aby stał się znakiem zbawienia ludzi. Niech utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, pociesza w cierpieniach, strzeże i broni przed złem i przyczynia się do zbawienia dusz.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Wierni: Amen.

 

Biskup trzyma krzyż w prawej ręce i mówi:

 

Ukochany bracie (Ukochana siostro), Bóg wybrał cię, abyś szedł (szła) i owoc przynosił (przynosiła), i aby owoc twój trwał. Idź więc i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto twój przewodnik na apostolskich drogach. Oto twoja pomoc w każdym niebezpieczeństwie. Oto twoja pociecha w życiu i przy śmierci.

Misjonarz: Amen.

 

Biskup podaje krzyż do pocałowania i nakłada go misjonarzowi na szyję.

 

Błogosławieństwo na zakończenie

 

Biskup: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

Wierni: Teraz i na wieki.

Biskup: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Wierni: Który stworzył niebo i ziemię.

Biskup: Pan  z wami.

Wierni: I z duchem twoim.

Biskup: Bóg Ojciec Wszechmogący, który wybrał cię przed założeniem świata i przeznaczył do przybrania za syna (córkę), niech cię odnowi w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wierni: Amen.

Biskup: Niech będzie z tobą moc Jego Ducha, abyś był godnym sługą (była godną służebnicą) Ewangelii i nie wahał się (wahała się) poświęcić życia, byle tylko głosić królestwo Boże i zaszczepiać Kościół w sercu świata.

Wierni: Amen.

Biskup: Duch Święty, który zjednoczył wszystkie narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyś trwając w wierze przeszedł (przeszła) od nadziei do oglądania Boga w niebie.

Wierni: Amen.

Biskup: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wierni: Amen.

 

Dekalog misjonarza

  • Jesteś białym i Polakiem i nigdy nie będziesz mieć innej tożsamości od tej, jaką posiadasz.
 • Nie będziesz mówił wiele i będziesz uważnie słuchał.
 • Nie zapominaj o sjeście po obiedzie.
 • Będziesz szanował prace poprzednich misjonarzy i starał się ich zrozumieć.
 • Nie zapominaj, że to przede wszystkim Bóg działa i nie wszystko spoczywa na tobie.
 • Nie będziesz zbyt często spoglądał na zegarek  
  i będziesz umiał czekać na ludzi.
 • Nie będziesz lekceważył podstawowych wymogów higieny i zdrowia - nie zostawiaj w domu okularów przeciwsłonecznych i kapelusza, spij pod moskitierą, nie zapominaj o lekach zapobiegawczych itd...
 • Nie będziesz przedstawiał w fałszywym świetle ani tych, którym posługujesz, ani działalności misyjnej.
 • Nie będziesz oczekiwał zbyt szybko wyników swojej posługi misyjnej.
 • Nie będziesz pożądał Misji innych misjonarzy.
 •  

  Statystyka misjonarzy z podziałem na kontynenty na dzień 2010-01-01

   źródło: http://www.misje.p

  Kontynent

  razem

  FD

  Świecka Osoba

  Zakonna Siostra

  Zakonnik

  Afryka

  920

  85

  15

  366

  454

  Ameryka Płd. i Środkowa

  818

  147

  10

  168

  493

  Ameryka Pn

  14

  3

  0

  2

  9

  Azja i Azja Mniejsza

  291

  39

  8

  109

  135

  Europa

  17

  0

  5

  6

  6

  Oceania

  71

  11

  3

  6

  51

  Status - liczba wszystkich

  2131

  285

  41

  657

  1148

  © 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry