Login: Hasło:
» Rejestracja

 

 

 

 

 

Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiejprzy parafii Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej

 

 

         Do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej należy 10 osób i w większości są to nauczyciele.

Działalność naszego oddziału parafialnego ukierunkowana jest na dwa istotne zagadnienia:

- formacja duchowa członków POAK

- działalność na rzecz parafii.

 

Jeżeli chodzi o formację członków odbywa się ona na dwóch płaszczyznach:

- zbiorowej, kiedy co miesiąc spotykamy się na naszych spotkaniach formacyjnych, by rozważać zagadnienia w oparciu o hasło danego roku liturgicznego. Rozważane tematy mają póŹniej swoje odzwierciedlenie w dyskusji i rozmowach jakie towarzyszą każdemu naszemu spotkaniu.

 

- indywidualnej, za którą jesteśmy odpowiedzialni osobiście i którą członkowie podejmują poprzez takie działania jak:

o       Lektura Pisma świętego.

o       Liturgia Godzin.

o       Modlitwa Różańcowa.

o       Pełny udział w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej.

o    Comiesięczna spowiedź.

o   Adoracja Najświętszego sakramentu raz w    miesiącu.

o       Stała modlitwa za kapłanów, w tym za Asystentów Akcji Katolickiej.

o       Miesięczne spotkania formacyjne w POAK.

o       Uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej.

o       Lektura „Biuletynu KIAK" i wydawnictw stowarzyszenia, zwłaszcza nawiązujących w swej treści do aktualnego hasła, ogłoszonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

o       Lektura materiałów formacyjnych KIAK oraz DIAK.

o       Zaangażowanie w życie Kościoła Powszechnego, Diecezjalnego i Parafialnego

 

Zaangażowanie na rzecz parafii naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej rozkłada się na cały rok, kiedy to podejmujemy pewne inicjatywy, które w poszczególnych miesiącach przedstawiają się następująco:

 

Styczeń - przygotowanie części artystycznej z okazji Parafialnego Dnia Seniora.

Luty – organizujemy zabawy dla dzieci w okresie ferii zimowych.

Marzec – zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży naszej parafii na najładniejszą palmę. Konkurs odbywa się w Niedzielę Palmową. Komisja Konkursowa, złożona z członków POAK, po Mszy św. o godz. 8.30 ocenia palmy i przyznaje nagrody.

Marzec/ Kwiecień – pomagamy Parafialnemu Zespołowi Caritas w dystrybucji produktów z okazji Wielkanocy dla rodzin potrzebujących.

Czerwiec – jesteśmy współorganizatorami Parafialnego Dnia Dziecka.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej – organizujemy dla dzieci i młodzieży wyjazd do Rzeszowa na koncert „ Jednego serca i jednego ducha”.

Lipiec/ Sierpień – prowadzimy zabawy i gry dla dzieci w czasie Parafialnej Półkolonii oraz dbamy o bezpieczeństwo uczestników kolonii.

Powyższy program jest naszym ramowym programem pracy na każdy rok.

Ponadto nasi członkowie czynnie angażują się w inicjatywy poodejmowane na terenie naszej parafii, a także aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, w której pracują w charakterze nauczycieli. Swoją postawą i zaangażowaniem pragną wskazywać dzieciom i młodzieży właściwe wzorce osobowe, będąc w pełni świadomi odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia.

Działalność w strukturach Akcji Katolickiej stanowi dla każdego członka pewnego rodzaju wezwanie oraz bezinteresowne zaangażowanie dla dobra Polski, naszej „Małej Ojczyzny”, parafii oraz placówek oświatowych, w których przyszło nam żyć i parcować.

 

 

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry