Login: Hasło:
» Rejestracja

„ Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci

najmniejszych Mnieście uczynili "  ( Mt 23, 40 )

 


    Pierwszym kołem, które powstało w naszej parafii było Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum w Medyni Głogowskiej. Było ono odpowiedzią na różnego rodzaju pola działalności, które zostały zauważone w gimnazjum oraz parafii, a na których mogła by się angażować młodzież gimnazjalna. Stąd została podjęta inicjatywa przez młodzież i katechetę Ryszarda Gołojuch, by w tejże placówce powstało SKC. Dlatego poproszono Pani Dyrektor Gimnazjum Halinę Dudek o złożenie wniosku do ks. Dyrektora Caritas Diecezjalnego. Ks. Dyrektor Stanisław Słowik swoim aktem powołał do istnienia Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w dniu 16 października 2002 r. Na opiekuna zaś wyznaczono katechetę Ryszarda Gołojuch. Od roku 2005 funkcje Opiekuna SKC sprawuje ks. Marek Frątczak.

 

 

 


 

     Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu powstało z inicjatywy katechety Ryszarda Gołojuch oraz młodzieży klas gimnazjalnych. Po rozpoznaniu więc ilu będzie chętnych wstąpić  szeregi koła, z ową inicjatywą zastał zapoznany dyrektor szkoły. Kiedy dyrektor szkoły wyraził zgodę na działalność SKC na terenie szkoły, został napisany wniosek o utworzenie Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół  w Zalesiu do Dyrektora Caritas Diecezjalnego ks. Stanisława Słowika. Wniosek został wysłany 1 grudnia 2003 roku na adres Caritas Diecezji Rzeszowskiej.  Po czym Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej w dniu 11 grudnia 2003 r. powołał do istnienia Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. św. Jana Kantego. Na Opiekuna Koła został wyznaczony katecheta Ryszard Gołojuch. Natomiast ks. bp Kazimierz górny powołał na Asystenta naszego szkolnego koła ks. Marka Frątczaka.

Kiedy otrzymaliśmy od ks. Dyrektora Caritas Akt powołujący nasze koło do istnienia, Opiekun Koła zorganizował pierwsze spotkanie na którym zostały wybrane władze nasze Szkolnego Koła Caritas. Do koła należy młodzież klas gimnazjalnych. Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniach, gdzie rozważamy różne tematy w oparciu o zeszyty formacyjne na dany rok szkolny.

 

 

 

Każde spotkanie ma podobny przebieg:

 

  1. Modlitwa

 

  1. Pogadanka na wybrany temat

 

 

  1. Dyskusja

 

  1. Omówienie bieżących spraw koła oraz

                                                            podejmowanych zadań

 

  1. Wolne wnioski i dyskusja

 

  1. Zakończenie spotkania

 

Nasze spotkania mają podwójny cel. Z jednej strony są spotkaniami formułującymi nas i nasze postawy wobec innych ludzi. Natomiast z drugiej strony omawiamy bieżące sprawy i akcje, które podejmujemy jako członkowie Szkolnego Koła Caritas.

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry