Login: Hasło:
» Rejestracja

Aktualne ogłoszenia dla Parafian Medynia Gł. 25.03.2020

Aktualne ogłoszenia dla Parafian

 

Medynia Gł. 25.03.2020

 

 

Moi Drodzy przekazujemy Wam aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem naszej Parafii

 

Najpierw pewnie znany już:

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń.

 

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

 

Niektóre diecezje zamykają całkowicie kościoły np. diecezja tarnowska!!!

 

Nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu z naszej rzeszowskiej kurii i Ks. Biskupa Ordynariusza!

 

Jako duszpasterze bardzo prosimy dostosować się do tych wymogów – przecież chodzi tu o zdrowie nas wszystkich. Tylko 5 osób na Mszy św. nie licząc asysty!!!

 

 

 

Z uwagi, że są osoby chętne do skorzystania z sakramentu pokuty a wiemy, że można to będzie zrobić po ustaniu epidemii koronawirusa (tylko kiedy?)chcemy ustanowić dyżury w konfesjonale:

 

 

 

W tygodniu:

 

- Codziennie rano przed Mszą św. o 6.30

 

- codziennie od godz. 8.00 do 9.00

 

- codziennie przed Mszą św. o godz. 17.00

 

- codziennie od godz. 19.00 do 20.00

 

 

 

W niedzielę przy okazji Mszy św.

 

 

 

Przypominamy, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

 

Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczamy do przypadków niebezpieczeństwa śmierci!!!

 

Jeszcze raz bardzo prosimy o dostosowanie się do tych wymogów. Pamiętajmy o wzajemnej pomocy, życzliwości i modlitwie. Zostańcie z Bogiem!

 

 

 

Poniżej publikujemy modlitwę do św. Rocha o oddalenie epidemii.

 

 

 

Zachęcamy do jej odmawiania:

 

Modlitwa do św. Rocha o oddalenie epidemii

O, chwalebny święty Rochu, który przez heroiczne poświęcenie się posłudze ofiarom zarazy i przez nieustanne modlitwy, uzdrawiałeś zarażonych w Acquapendente, w Cesenie, w Rzymie, w Piacenza i innych miastach Francji i Włoch, przez które prowadził Twój pielgrzymi szlak: uproś dla nas, modlących się przez Twoje wstawiennictwo, oddalenie tej przerażającej epidemii choroby zakaźnej. Święty Rochu, módl się za nami!

***

Chwalebny święty Rochu, który umierając, poprosiłeś Pana o wysłuchania modlitw tych, którzy podczas epidemii zwracają się do Boga przez Twoje wstawiennictwo, skieruj wzrok na nas poranionych na duszy i ciele, udziel nam uzdrowienia fizycznego i duchowego. Oddal wszelkie epidemie od naszego kraju, uwolnij nas od naszego samolubstwa, byśmy wolni od dóbr ziemskich, za Twoim przykładem służyli biednym i zostali zaliczeni do przyjaciół Boga. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Chwalebny Patronie nasz, święty Rochu, któryś przez swe wspaniałomyślne i ofiarne poświęcenie na służbę chorym i przez ustawiczne modły wyjednywałeś u Pana Boga ustanie zarazy morowej we wszystkich miejscach, gdzie przebywałeś, uchroń nas przez swe przemożne wstawiennictwo u Boga od wszelkiej zarazy, błędu i grzechu, od chorób zaraźliwych, niemocy ciała i wyjednaj nam u Boga ducha ofiarności i poświecenia dla naszych cierpiących braci. Chwała Ojcu…

 

Dodany przez Ryszard Gołojuch dnia 25-03-2020 o 11:25
© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry